Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘öjarn’

I början av 1900-talet flottningsrensades Klumpån norr om Öjarssjön. Storsten spränges bort och det lilla vatten som rann i ån koncentrerades till en liten ränna stor nog för att flotta timmer i högvatten. Vilket också medförde att ån blev paddlingsbar i högvatten. I somras biotopvårdades dock Klumpån och väldiga stenmassor vräktes tillbaks ut i ån för att gynna livet under ytan. Men bara några veckor innan grävskopan satte igång så hann vi med att paddla Klumpån från början till slut! Vanligtvis drömmer vi om att hitta en opaddlad bäck eller å och få vara de första som ser den från en kajak. Men i detta fall kändes det också lite speciellt att kanske få vara de sista som någonsin fick möjlighet att paddla denna fina å. För fin var den. Tät gammal granskog uppblandat med tallströdda rullstensåsar i ett myller av biflöden och förgrenade tjärnar. Fint väder hade vi också!

En skriftlig beskrivning av ån finns från 2011 då Stefan paddlade samma sträcka själv.

Read Full Post »